ჩინეთის იმპორტი და ექსპორტი მიმდინარე წლის პირველ ორ თვეში ბევრად აღემატება ბაზრის მოლოდინს

ჩინეთის იმპორტისა და ექსპორტის მაჩვენებლები მიმდინარე წლის პირველ ორ თვეში ბევრად აღემატებოდა ბაზრის მოლოდინს, განსაკუთრებით 1995 წლიდან, საბაჟო გენერალური ადმინისტრაციის მიერ 7 მარტს გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით. გარდა ამისა, ჩინეთის ვაჭრობა მთავარ სავაჭრო პარტნიორებთან მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ჩინეთის ინტეგრაცია მსოფლიო ეკონომიკასთან კიდევ უფრო გაღრმავდა. როიტერსი იტყობინება, რომ ჩინეთმა წარმატებით გააკონტროლა ეპიდემია და საზღვარგარეთ ანტიეპიდემიური მასალების შეკვეთები გაგრძელდა. ბევრ ქვეყანაში სახლის იზოლაციის ღონისძიებების გატარებამ გამოიწვია შიდა და ელექტრონულ სამომხმარებლო საქონელზე მოთხოვნის გაჩენა, რამაც გამოიწვია ჩინეთის საგარეო ვაჭრობის გახსნა 2021 წელს. თუმცა, საბაჟოს გენერალურმა ადმინისტრაციამ ასევე აღნიშნა, რომ მსოფლიო ეკონომიკური მდგომარეობა რთული და მძიმე და ჩინეთის საგარეო ვაჭრობას გრძელი გზა აქვს გასავლელი.

ექსპორტის ყველაზე სწრაფი ზრდის ტემპი 1995 წლის შემდეგ

საბაჟოების გენერალური ადმინისტრაციის მონაცემებით, ჩინეთის საქონლის სავაჭრო იმპორტისა და ექსპორტის საერთო ღირებულება მიმდინარე წლის პირველ ორ თვეში არის 5.44 ტრილიონი იუანი, რაც 32.2% -იანი ზრდაა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. მათ შორის ექსპორტი იყო 3.06 ტრილიონი იუანი, 50.1%-ით მეტი; იმპორტი 2.38 ტრილიონი იუანი იყო, 14.5%-ით მეტი. ღირებულება გამოხატულია აშშ დოლარში, ხოლო ჩინეთის მთლიანი იმპორტისა და ექსპორტის ღირებულება წინა ორ თვეში გაიზარდა 41.2% -ით. მათ შორის ექსპორტი გაიზარდა 60.6%-ით, იმპორტი გაიზარდა 22.2%-ით, ხოლო ექსპორტი თებერვალში გაიზარდა 154%-ით. AFP– მა თავის ანგარიშში აღნიშნა, რომ ეს იყო ყველაზე სწრაფი ზრდის ტემპი ჩინეთის ექსპორტში 1995 წლიდან.

ASEAN, ევროკავშირი, შეერთებული შტატები და იაპონია ჩინეთის ოთხი ძირითადი სავაჭრო პარტნიორია იანვრიდან თებერვლამდე, სავაჭრო ზრდის ტემპებით 32.9%, 39.8%, 69.6% და 27.4% შესაბამისად. საბაჟოების გენერალური ადმინისტრაციის მონაცემებით, ჩინეთის ექსპორტმა შეერთებულ შტატებში შეადგინა 525.39 მილიარდი იუანი, რაც წინა ორ თვეში 75.1 პროცენტით გაიზარდა, ხოლო შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო ჭარბი იყო 33.44 მილიარდი იუანი, რაც გაიზარდა 88.2 პროცენტით. გასული წლის იმავე პერიოდში ჩინეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის იმპორტი და ექსპორტი 19,6 პროცენტით შემცირდა.

ზოგადად, ჩინეთის იმპორტისა და ექსპორტის მასშტაბი მიმდინარე წლის პირველ ორ თვეში არა მხოლოდ გასული წლის ანალოგიურ პერიოდს სცილდება, არამედ დაახლოებით 20% -ით გაიზარდა 2018 წლის და 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ჩინეთის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის კვლევითი ასოციაციის ვიცე -პრეზიდენტმა ჰუოჯანგუომ გლობალურ დროში 7 მარტს განუცხადა, რომ ჩინეთის იმპორტი და ექსპორტი გასული წლის პირველ ორ თვეში შემცირდა ეპიდემიის გავლენის გამო. შედარებით დაბალ ბაზაზე დაყრდნობით, მიმდინარე წლის იმპორტისა და ექსპორტის მონაცემებს კარგი შედეგი უნდა ჰქონდეს, მაგრამ საბაჟო გენერალური ადმინისტრაციის მიერ გამოქვეყნებულმა მონაცემებმა ჯერ კიდევ ბევრად გადააჭარბა მოლოდინს.

ჩინეთის ექსპორტი გაიზარდა მიმდინარე წლის პირველ ორ თვეში, რაც ასახავდა ძლიერ გლობალურ მოთხოვნას წარმოებულ საქონელზე და ისარგებლა ბაზის შემცირებით გასული წლის იმავე პერიოდში ეკონომიკური სტაგნაციის გამო, ნათქვამია Bloomberg– ის ანალიზში. საბაჟოების გენერალური ადმინისტრაცია მიიჩნევს, რომ ჩინეთის საგარეო ვაჭრობის იმპორტისა და ექსპორტის ზრდა პირველ ორ თვეში აშკარაა, ”არ არის სუსტი სეზონზე არასაკმარის სეზონზე”, რაც განაგრძობს სწრაფ აღორძინებას გასული წლის ივნისიდან. მათ შორის, ევროპულ და ამერიკულ ეკონომიკებში წარმოებისა და მოხმარების აღდგენით გამოწვეული საგარეო მოთხოვნის ზრდამ გამოიწვია ჩინეთის ექსპორტის ზრდა.

მნიშვნელოვანი ნედლეულის იმპორტის მნიშვნელოვანი ზრდა

შიდა ეკონომიკა განუწყვეტლივ გამოჯანმრთელდა და საწარმოო ინდუსტრიის PMI 12 თვის განმავლობაში აყვავებისა და გახრწნის ზღვარზეა. საწარმო უფრო ოპტიმისტურია სამომავლო მოლოდინების მიმართ, რაც ხელს უწყობს ინტეგრირებული წრის, ენერგორესურსების პროდუქტების იმპორტს, როგორიცაა ინტეგრირებული წრე, რკინის საბადო და ნედლი ნავთობი. თუმცა, საქონლის საერთაშორისო ფასების მკვეთრი ცვალებადობა სხვადასხვა კატეგორიას შორის ასევე იწვევს ამ საქონლის მოცულობის მნიშვნელოვან ცვლილებას, როდესაც ჩინეთი ახდენს მათ იმპორტს.

საბაჟო გენერალური ადმინისტრაციის მონაცემებით, მიმდინარე წლის პირველ ორ თვეში ჩინეთმა შემოიტანა 82 მილიონი ტონა რკინის საბადო, ზრდა 2.8%, საშუალო იმპორტის ფასი 942.1 იუანი, 46.7%-ით მეტი; იმპორტირებულმა ნედლეულმა მიაღწია 89.568 მილიონ ტონას, ზრდა 4.1%-ით, ხოლო საშუალო იმპორტის ფასი იყო 2470.5 იუანი ტონაზე, 27.5%-ით ნაკლები, რის შედეგადაც შემცირდა მთლიანი იმპორტის მოცულობა 24.6%.

ჩიპების მიწოდების გლობალურმა დაძაბულობამ ასევე იმოქმედა ჩინეთზე. საბაჟოების გენერალური ადმინისტრაციის მონაცემებით, ჩინეთმა შემოიტანა 96.4 მილიარდი ინტეგრირებული სქემა მიმდინარე წლის პირველ ორ თვეში, საერთო ღირებულებით 376.16 მილიარდი იუანი, მნიშვნელოვანი ზრდა 36% -ით და 25.9% -ით რაოდენობისა და რაოდენობის მიხედვით. გასული წლის პერიოდი.

ექსპორტის თვალსაზრისით, იმის გამო, რომ გლობალური ეპიდემია ჯერ კიდევ არ იყო ამოფრქვეული გასული წლის იმავე პერიოდში, სამედიცინო ინსტრუმენტებისა და აღჭურვილობის ექსპორტი ჩინეთში მიმდინარე წლის პირველ ორ თვეში შეადგინა 18.29 მილიარდი იუანი, რაც მნიშვნელოვნად გაიზარდა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 63,8%. გარდა ამისა, რადგანაც ჩინეთი ლიდერობდა COVID-19– ის ეფექტურ კონტროლში, მობილური ტელეფონის აღდგენა და წარმოება კარგი იყო, ხოლო მობილური ტელეფონების, საყოფაცხოვრებო ტექნიკისა და ავტომობილების ექსპორტი მკვეთრად გაიზარდა. მათ შორის, მობილური ტელეფონების ექსპორტი გაიზარდა 50% -ით, ხოლო საყოფაცხოვრებო ტექნიკისა და ავტომობილების ექსპორტმა მიაღწია შესაბამისად 80% და 90%.

Huojianguo– მ გაანალიზა გლობალური დრო, რომ ჩინეთის ეკონომიკა განაგრძობდა გაუმჯობესებას, აღდგა ბაზრის ნდობა და საწარმოთა წარმოება იყო პოზიტიური, ამიტომ საკვანძო ნედლეულის შესყიდვები მნიშვნელოვნად გაიზარდა. გარდა ამისა, იმის გამო, რომ ეპიდემიური მდგომარეობა საზღვარგარეთ ჯერ კიდევ ვრცელდება და მისი შესაძლებლობების აღდგენა შეუძლებელია, ჩინეთი აგრძელებს გლობალური წარმოების ბაზის როლს, რაც გლობალური ეპიდემიის გამოჯანმრთელების ძლიერ მხარდაჭერას უზრუნველყოფს.

გარე მდგომარეობა კვლავ მძიმეა

ჩინეთის საბაჟოების გენერალური ადმინისტრაცია მიიჩნევს, რომ ჩინეთის საგარეო ვაჭრობამ კარი გახსნა წინა ორ თვეში, რამაც კარგი დასაწყისი გახსნა მთელი წლის განმავლობაში. გამოკითხვა აჩვენებს, რომ ჩინეთის საექსპორტო საწარმოების საექსპორტო შეკვეთები გაიზარდა ბოლო წლებში, რაც აჩვენებს ოპტიმისტურ მოლოდინს ექსპორტის მდგომარეობაზე მომდევნო 2-3 თვის განმავლობაში. ბლუმბერგს მიაჩნია, რომ ჩინეთის მზარდმა ექსპორტმა ხელი შეუწყო ჩინეთის გამოჯანმრთელებას V- ფორმის ეპიდემიისგან და გახდა ჩინეთი ერთადერთი მზარდი ქვეყანა მსოფლიოს მსხვილ ეკონომიკებში 2020 წელს.

5 მარტს, მთავრობის მუშაობის ანგარიშში ნათქვამია, რომ 2021 წლისთვის ჩინეთის ეკონომიკური ზრდის სამიზნე 6 პროცენტზე მეტი იყო. ჰუოჯანგუომ თქვა, რომ ჩინეთის ექსპორტი მნიშვნელოვნად გაიზარდა წინა ორ თვეში იმის გამო, რომ ექსპორტი შედიოდა მშპ -ში, რაც მყარ საფუძველს უქმნის მთელი წლის მიზნის მისაღწევად.

ახალი კორონავირუსული პნევმონია ასევე გლობალურად ვრცელდება და საერთაშორისო სიტუაციაში არასტაბილური და გაურკვეველი ფაქტორები იზრდება. მსოფლიო ეკონომიკური მდგომარეობა რთული და მძიმეა. ჩინეთის საგარეო ვაჭრობა კვლავ სტაბილურად იზრდება. Huweijun, ჩინეთის ეკონომიკური დირექტორი Macquarie, ფინანსური ინსტიტუტი, პროგნოზირებს, რომ ჩინეთის ექსპორტის ზრდა შენელდება მიმდინარე წლის მომდევნო რამდენიმე თვის განმავლობაში, რადგან განვითარებული ქვეყნები იწყებენ სამრეწველო წარმოების განახლებას.

”ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენს ჩინეთის ექსპორტზე, შეიძლება იყოს ის, რომ მას შემდეგ, რაც ეპიდემიური სიტუაცია ეფექტურად კონტროლდება, გლობალური შესაძლებლობები აღდგება და ჩინეთის ექსპორტი შეიძლება შენელდეს.” Huojianguo– ს ანალიზში ნათქვამია, რომ როგორც მსოფლიოს უდიდესი მწარმოებელი ქვეყანა ზედიზედ 11 წელია, ჩინეთის სრული ინდუსტრიული ჯაჭვი და წარმოების მაღალი კონკურენტუნარიანობა არ მოახდენს ჩინეთის ექსპორტის მნიშვნელოვან მერყეობას 2021 წელს.


გამოქვეყნების დრო: აპრილი -12-2021